Προκήρυξη ανοιχτού Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού - Λαζαρέτο


16/11/2022 12:00:00 πμ περισσότερα

Παραλαβή συμμετοχών Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Τρικάλων


10/10/2022 12:00:00 πμ περισσότερα

Κατακύρωση προτομής Ανδριάντα Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη


5/10/2022 12:00:00 πμ περισσότερα

Aποτελέσματα Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για τον ανδριάντα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη


1/8/2022 12:00:00 πμ περισσότερα

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ κοινοποιεί στα μέλη του την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων, με την οποία « αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ΜΗ έγκριση του πρακτικού της 2ης συνεδρίασης της κριτικής επιτροπής


25/5/2022 12:00:00 πμ περισσότερα

Ημερομηνία παράδοσης των μελετών του Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού «Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων»


17/12/2021 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων


5/11/2021 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη


23/8/2021 12:00:00 πμ περισσότερα

Αποτελέσματα καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση προτομής του Νίκου Καββαδία


16/4/2021 12:00:00 πμ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την αγορά έργων τέχνης από το ΕΕΤΕ


21/10/2020 12:00:00 πμ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»


11/9/2020 12:00:00 πμ περισσότερα

Δημόσιος Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση προτομής του Νίκου Καββαδία


6/8/2020 12:00:00 πμ περισσότερα

Διαγωνισμός αφίσας και εξωφύλλου καταλόγου Έκθεσης Χαρακτικής, μεταξύ των μελών του Ε.Ε.Τ.Ε. - παράταση


6/3/2020 12:00:00 πμ περισσότερα

Διαγωνισμός Εξωφύλλου Αφίσας και Μπάνερ για την Έκθεση"Χαρακτική. Από την Προϊστορία στην Ελλάδα του σήμερα."


6/3/2020 12:00:00 πμ περισσότερα

Αποτελέσματα του διαγωνισμού «Προμήθεια εικαστικών καλλιτεχνικών έργων εμπνευσμένων από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά»


4/2/2020 12:00:00 πμ περισσότερα

Επιστολή προς το ΤΑΠ σχετικά με τα αποτελέσματα διαγωνισμού


28/11/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Διαγωνισμός αφίσας και εξωφύλλου μεταξύ των μελών του ΕΕΤΕ


27/11/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Λίνα Μενδώνη


28/11/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Παροχή διευκρινήσεων από το ΤΑΠ σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό


3/10/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Το ΤΑΠΑ δημοσίευσε το τεύχος για την υλοποίηση της Συμφωνίας ΤΑΠΑ-ΕΕΤΕ


10/7/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για την ανέγερση μνημείου σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα


11/6/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Πρόταση νόμου (σχέδιο) «Διαδικασία ανάθεσης δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων – καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί και άλλες διατάξεις»


1/8/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Παραλαβή προπλασμάτων καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την προτομή Μίνωα Καλοκαιρινού


10/4/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Σχετικά με την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό για την ανέγερση μνημείου σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα


5/3/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Αποκαλυπτήρια της προτομής του Μίνωα Α. Καλοκαιρινού που φιλοτεχνήθηκε από τον Αλτίν Πατσέλη μετά από πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό


1/3/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη για το σήμα του Μουσείου Ελληνικής Χαρακτικής του Ε.Ε.Τ.Ε..


11/2/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Ανακοίνωση για την παραλαβή μακετών


28/1/2019 12:00:00 πμ περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση μνημείων για τη Μακρόνησο και τη Γυάρο


10/12/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Αποτελέσματα Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού φιλοτέχνησης μνημείων για την Μακρόνησο και τη Γυάρο


2/11/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για την Ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα


5/10/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης παραλαβή των μακετών


28/9/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό γλυπτών μνημείων του ΚΚΕ


18/9/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Παράταση υποβολής συμμετοχών στον Διαγωνισμό του ΚΚΕ.


29/8/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Παράταση υποβολής συμμετοχών στον Διαγωνισμό του ΚΚΕ.


περισσότερα

Διευκρίνιση για τον Διαγωνισμό γλυπτών μνημείων του ΚΚΕ


21/7/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση μακέτας σημαίας για την παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη


23/5/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση μνημείων στη Μακρόνησο και τη Γυάρο


7/5/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Αποτελέσματα του Πανελλήνιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση μακέτας σημαίας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη


30/4/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτού Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση μνημείων που διενεργεί το ΚΚΕ


13/3/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Διαγωνισμός δημιουργίας Γλυπτών Μνημείων στη Μακρόνησο και τη Γυάρο για τα 100χρονα του ΚΚΕ


25/1/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Αποτελέσματα διαγωνισμού ανέγερσης Μνημείου Εκτελεσθέντων στην Καλαμάτα


8/12/2017 12:00:00 πμ περισσότερα

Για την προκήρυξη διαγωνισμού για λοτότυπο του δήμου Κω


22/1/2018 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση σημαίας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη


22/12/2017 12:00:00 πμ περισσότερα

Αποτελέσματα καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση προτομής του Μίνωα Καλοκαιρινού


5/12/2017 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού -Είσοδος Α της Μαρίνας Κω


12/10/2016 12:00:00 πμ περισσότερα

Περιληπτική Προκήρυξη Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού -Είσοδος Α της Μαρίνας Κω


12/10/2016 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση Μνημείου- Καλαμάτα


16/12/2016 12:00:00 πμ περισσότερα

Περιληπτική προκήρυξη Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση Μνημείου- Καλαμάτα


16/12/2016 12:00:00 πμ περισσότερα

Φιλοτέχνηση προτομής Μίνωα Καλοκαιρινού-Κνωσός


12/7/2017 12:00:00 πμ περισσότερα

Προκήρυξη Έκθεσης Γλυπτικής 2023

στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο περισσότερα

24 05-2023
24/05/2023

Προκήρυξη Έκθεσης Γλυπτικής 2023 στο Β.Χ.Μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορεία Γλυπτικής του ΕΕΤΕ διοργανώνουν για έβδομη συνεχή χρονιά έκθεση Γλυπτικής

02 06-2023
Αθήνα

Εκδήλωση-συζήτηση "Ιστορία & comics" στο πλαίσιο της έκθεσης "1922-2022 Έξοδος-Διέξοδος"

Την Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023, ώρα 07:00 μμ.

07 06-2023
Αθήνα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συμποσίου Ζωγραφικής του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το ΕΕΤΕ

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής 26/06 έως 30/06/2023

Εφαρμογή ψυχαγωγικής πληροφόρησης η οποία διερευνά την καλλιτεχνική δραστηριότητα με κοινωνικό περιεχόμενο και τον συλλογικά εκφρασμένο λόγο των Ελλήνων καλλιτεχνών μέσα στο χρόνο.

Πληροφόρηση για τη δράση του ΕΕΤΕ, των μελών του, όσο και για την εν γένει καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 1944 έως σήμερα..

Οργάνωση ψηφιακών εκθέσεων από επιλεγμένους πίνακες, γλυπτά, έργα χαρακτικής και εφαρμοσμένων τεχνών

Έργα τέχνης που μπορούν να ενσωματωθούν σε απόψεις του αστικού υπάιθριου χώρου, σε απόψεις της πόλης και της υπάιθρου ακόμα και σε προσωπικούς χώρους του χρήστη.

 
 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - Α. Ι. ΡΕΝΤΗ

που λειτουργεί σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδoς

email: haraktikinikaia@gmail.com

blog:haraktikinikaiarenti.blogspot.com 

web: http://www.eete.gr/anoixto-ergastirio-xaraktikis

http://haraktikinikaiarenti.blogspot.gr/p/blog-page_11.htm

ΈΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : www.art-teachers.com

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : www.yppo.gr


Δείτε Περισσοτερα

Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10