21 03-2024
Αθήνα

Συλλογή αφισών με έργα τέχνης για σχολείο

Χορήγηση αφισών ή ανατύπωση έργων Τέχνης προκειμένου να αναρτηθούν στις αίθουσες σχολείου

02 04-2024
Αθήνα

Πρόσκληση στις εκλογές για την ανάδειξη νέων Εφορειών & Επιτροπών Κατάταξης και Κρίσης

Κυριακή 7 και Δευτέρα 8 Απριλίου 2024, 8.00 π.μ. έως 8.00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΕΤΕ, Βαλτετσίου 42

06 03-2024
Αθήνα

Σε αναζήτηση βαθμολογητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δελτίο τύπου σχετικά με έγγραφο που καλεί εκπαιδευτικούς για να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Προβολή Ανακοίνωσης

Συνέχιση διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης-Ανακαίνισης κτιρίου “ Μπινιώρη”

Συνέχιση Διαδικασίας Αξιολόγησης

 

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλοτερη τιμή ή βέλτιστη σχέση τιμής ποιότητας, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του  έργου Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης – Ανακαίνισης Κτιρίου «Μπινιώρη".

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016(Α' 147)

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
 

Α/147/8-8-2016)

Διόρθωση για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

Διόρθωση καταληκτικής ώρας για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ​

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Παράρτημα Α’ 

Μελέτη εφαρμογής

Τεχνική  έκθεση Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Τεχνική έκθεση Υδραυλικής εγκατάστασης

Μελέτη Αποτύπωσης Κτιρίου

Φωτογραφικό Υλικό

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10