21 03-2024
Αθήνα

Συλλογή αφισών με έργα τέχνης για σχολείο

Χορήγηση αφισών ή ανατύπωση έργων Τέχνης προκειμένου να αναρτηθούν στις αίθουσες σχολείου

15 05-2024
Αθήνα

Ανακοίνωση για ημερίδα για τα εργασιακά ζητήματα των εικαστικών- Πρόγραμμα

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

06 03-2024
Αθήνα

Σε αναζήτηση βαθμολογητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δελτίο τύπου σχετικά με έγγραφο που καλεί εκπαιδευτικούς για να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Προβολή Ανακοίνωσης

Συμφωνία συνεργασίας ΤΑΠ-ΕΕΤΕ

Στα πλαίσια του πνεύματος της διάδοσης της Τέχνης και της αναγκαιότητας για την κοινωνική λειτουργία του έργου των σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.), υπέγραψαν στις 29/3/2017, κοινή συμφωνία με βασικό στόχο την παρουσίαση, προβολή και διάθεση εικαστικών καλλιτε-χνικών έργων, καθώς και αναπαραγωγών που αξιοποιούν με διάφορους τρόπους και τεχνικές τη μορφή τους, με πηγή έμπνευσης
την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η προσπάθεια αυτή κατατείνει στη σύνδεση και το διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη τέχνη και τον Ελ-ληνικό πολιτισμό στις διάφορες στιγμές εξέλιξής του. Η έκθεση και διάθεση των έργων (ή των αναπαραγωγών τους) από το ΤΑΠ θα
πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους των Μουσείων της χώρας.

Σήμερα, ο θεσμικός φορέας των εικαστικών, το ΕΕΤΕ, σε συνεργασία με το ΤΑΠ, μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, διαμόρ-
φωσαν από κοινού το πλαίσιο για το σύστημα προβολής και πώλησης επώνυμου εικαστικού έργου, το οποίο θα διατίθεται μέσα
από τα πωλητήρια των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.

ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

α) Πρωτότυπα έργα όλων των κλάδων των εικαστικών τεχνών (μοναδικά – διά χειρός καλλιτέχνη)
β) Αντίτυπα χαρακτικής και πολλαπλά γλυπτικής (πρωτότυπα – διά χειρός καλλιτέχνη)
γ) Αναπαραγωγές (της μορφής) των έργων τέχνης όλων των προηγούμενων κατηγοριών σε διάφορες μορφές και τεχνικές (φω-
τομεταξοτυπίες, φωτολιθογραγίες, φωτογραφίες, αφίσες, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψηφιακές εφαρμογές, cd, κλπ).

Η συμφωνία του ΕΕΤΕ με το ΤΑΠ έρχεται σε μια δύσκολη εποχή για την τέχνη, τους εικαστικούς και το λαό, έρχεται να αναδείξει
την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από την ματιά των σύγχρονων εικαστικών. Από την άλλη, η συμφωνία αυτή, εφόσον υλοποι-ηθεί, δίνει ανάσες στους εικαστικούς, προσφέροντας το έργο τους, σε Ελληνες και ξένους επισκέπτες σε προσιτές τιμές.
Εργα αυθεντικά, διά χειρός Ελλήνων εικαστικών, θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και σε κάθε γωνία της γης, ως σύγχρονοι αγγε-λιοφόροι του πολιτισμού και των παραδόσεων του λαού μας. Η παρούσα συμφωνία είναι ένα πρώτο βήμα να γνωρίσει ο ελ-
ληνικός λαός και οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μαζικά τους Ελληνες καλλιτέχνες μέσα από το έργο τους.

Οι 2.000. 000 περίπου επισκέπτες των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων της πατρίδας μας κατ’ έτος, έχουν πλέον τη δυ-
νατότητα να έρθουν πιο κοντά στη σύγχρονη ελληνική τέχνη και τους δημιουργούς. Οι καλλιτέχνες-μέλη του ΕΕΤΕ, συνεισφέρουν με
τη διάθεση προς πώληση του έργου τους, στα έσοδα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, σε εποχές κρίσης.
Η συμφωνία αυτή δίνει την δυνατότητα τα καλλιτεχνικά έργα να σταθούν απέναντι στα κακέκτυπα πολιτιστικά σκουπίδια που
πουλιώνται στους τουρίστες στην τεράστια βιομηχανία του «πολιτιστικού» τουρισμού που έχει χρόνια τώρα στηθεί.
Η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και οι δημιουργοί θα υπάρχουν στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους δίπλα στα
διαχρονικά σύμβολα τέχνης του πολιτισμού μας.

Το ΤΑΠ και το ΕΕΤΕ έχουν την τεχνογνωσία την επιστημονική κατάρτιση και μέσα από διαφανείς διαδικασίες έκαναν το μισό βήμα.
Το επόμενο βήμα είναι, άμεσα και όπως προκύπτει από την συμφωνία το ΤΑΠ και το ΕΕΤΕ να διαμορφώσουν τις προκηρύξεις δια-γωνισμών και προσκλήσεων ενδιαφέροντος για τις ανάγκες κάθε μουσείου και αρχαιολογικού χώρου.
Προβλέπονται έργα με:

Α) ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ,

Β) ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Π.,

Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Π.,

Δ) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Π.,

Ε) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ,

ΣΤ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ.

Για την υλοποίηση της συμφωνίας συγκροτείται Επιβλέπουσα Ομάδα για όλη τη διαδικασία, από δύο Εκπροσώπους του ΤΑΠ και
δύο εκπροσώπους του ΕΕΤΕ. Οι αντιπρόσωποι του Ε.Ε.Τ.Ε. και του Τ.Α.Π. (η Επιβλέπουσα
Ομάδα) θα συνεδριάζουν 2 φορές τουλάχιστον το χρόνο για να εξετάσουν την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης της συμ-
φωνίας, την αντιμετώπιση και λύση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, τον προγραμματισμό και εμπλουτισμό αυτής της συμ-
φωνίας. Η Επιβλέπουσα Ομάδα ενημερώνεται από το ΤΑΠ για την οικονομική κίνηση των εικαστικών έργων σε κάθε πωλητήριο, τον
τζίρο της όλης αυτής δραστηριότητας αναλυτικά, προκειμένου να σχεδιάσει για την επόμενη περίοδο. Η Επιβλέπουσα Ομάδα με βάση
τις ανάγκες του ΤΑΠ και τις δυνατότητές του, προχωράει στη σχεδίαση των διαδικασιών επιλογής έργων και των προκηρύξεων, οι
οποίες και δημοσιεύονται μετά από έγκριση του ΔΣ του ΤΑΠ και του ΔΣ του ΕΕΤΕ.

Η επιτροπή επιλογής των έργων αποτελείται από 7 μέλη που υποδεικνύονται από τους φορείς στους οποίους ανήκουν και συγ-
κεκριμένα: τρεις (3) εκπροσώπους του Ε.Ε.Τ.Ε., τρεις (3) εκπροσώπους του ΤΑΠ (εκ των οποίων ο ένας αρχαιολόγος και ένας
εικαστικός καλλιτέχνης) και έναν εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ, εικαστικό καλλιτέχνη. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο ΤΑΠ και
το ΤΑΠ ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει ανά δίμηνο. Η συμφωνία έρχεται ως αποτέλεσμα των πολυεπίπεδων αγώ-
νων του ΕΕΤΕ, το οποίο είχε απευθυνθεί στο ΤΑΠ, χρόνια τώρα. Στοχεύει στο να δοθεί η προοπτική της παρουσίας του εικαστικού
έργου όχι μόνο για την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης τέχνης, αλλά και για να δοθεί μια οικονομική ανάσα στους εικα-στικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι πλήττονται σήμερα, στα πλαίσια της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ζούμε.

Το ΕΕΤΕ είναι το σπίτι των εικαστικών καλλιτεχνών, το διοικούν. Παλεύει από το 1944 που ιδρύθηκε, για την κοινωνική λειτουργία
της τέχνης και για τη στήριξη των καλλιτεχνών. Στην κατεύθυνση αυτή δώσαμε μάχη γι’ αυτή τη συμφωνία.
Όμως από τη συμφωνία έως την υλοποίησή της υπάρχει μεγάλος δρόμος, που δεν εξαρτάται μόνον από το ΕΕΤΕ.

Ευελπιστούμε ότι θα γίνει πράξη.
 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10