Προβολή Ανακοίνωσης

Ελεύθερη Είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους για τα Μέλη του ΕΕΤΕ

Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του ΕΕΤΕ, επανέρχεται η ρύθμιση για ελεύθερη είσοδο των μελών του σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με την επίδειξη της ταυτότητας του ΕΕΤΕ.
Στο ΦΕΚ 2173/Β/13-7-2016 δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873/7-7-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο". Η Απόφαση έχει επίσης αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΛΜΒ4653Π4-Ο0Π.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. έχουν προστεθεί στους δικαιούχους ελεύθερης εισόδου τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε., με την επίδειξη της κάρτας μέλους (άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ιζ)
Η παρούσα Κ.Υ.Α. αντικαθιστά την Κ.Υ.Α., που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2916/Β/31-12-2015.
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10