21 03-2024
Αθήνα

Συλλογή αφισών με έργα τέχνης για σχολείο

Χορήγηση αφισών ή ανατύπωση έργων Τέχνης προκειμένου να αναρτηθούν στις αίθουσες σχολείου

15 05-2024
Αθήνα

Ανακοίνωση για ημερίδα για τα εργασιακά ζητήματα των εικαστικών- Πρόγραμμα

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

06 03-2024
Αθήνα

Σε αναζήτηση βαθμολογητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δελτίο τύπου σχετικά με έγγραφο που καλεί εκπαιδευτικούς για να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Προβολή Ανακοίνωσης

Ελεύθερη Είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους για τα Μέλη του ΕΕΤΕ

Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του ΕΕΤΕ, επανέρχεται η ρύθμιση για ελεύθερη είσοδο των μελών του σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με την επίδειξη της ταυτότητας του ΕΕΤΕ.
Στο ΦΕΚ 2173/Β/13-7-2016 δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873/7-7-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα "Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο". Η Απόφαση έχει επίσης αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΛΜΒ4653Π4-Ο0Π.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. έχουν προστεθεί στους δικαιούχους ελεύθερης εισόδου τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε., με την επίδειξη της κάρτας μέλους (άρθρο 3 παρ. 2 υποπαρ. ιζ)
Η παρούσα Κ.Υ.Α. αντικαθιστά την Κ.Υ.Α., που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2916/Β/31-12-2015.
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10