08 09-2023
Αθήνα

Πανελλήνιο Συμπόσιο Ζωγραφικής Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το ΕΕΤΕ

19/09 -02/10/2023 στη μνήμη της Άλκης Ζέη

12 06-2023
Αθήνα

Ανακοίνωση του ΔΣ του ΕΕΤΕ για το τέλος επιτηδεύματος

Σχετικά με την ΚΥΑ που αφορά την απαλλαγή ή μείωση του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών

27 09-2023
Αθήνα

Κάλεσμα σε Πανελλαδική κινητοποίηση για τα κενά στα σχολεία

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

Προβολή

2017_Τροπολογία για 1%

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

Πληρ. :Χαρά Αντύπα                                                                     Αθήνα, 19.05.2017
Τηλ. : 2103300016 εσωτ.107                                                        Αρ. Πρωτ.: 715

 Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κ. Λυδία Κονιόρδου

Κοινοποίηση:
Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού
Προϊστάμενος, κ. Μάριος Κωστάκης

Διεύθυνση Εφαρμοσμένης Πολιτιστικής Πολιτικής
Διευθύντρια Κωνσταντίνα Πισχιτζή

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου
Προϊσταμένη, κ. Παρασκευή Βασιλάκη

ΘΕΜΑ: «Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης»

κ. Υπουργέ,

Ο νόμος που προβλέπει το 1% του προϋπολογισμού των Δημοσίων Κτιρίων να διατίθεται για την καλλιτεχνική τους διακόσμηση, ψηφίστηκε το 1997. Η Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του εξεδόθη το 2001 και μέχρι σήμερα
δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, γιατί είναι δυσλειτουργική.
Σας παρακαλούμε λοιπόν να φροντίσετε για την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, η οποία θα αντικαταστήσει το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», θέτοντας ως προαπαιτούμενο την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στα τεύχη δημοπράτησης, ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
5.α. « Το 1% της συμβατικής δαπάνης κατασκευής, επισκευής ή διαμόρφωσης δημοσίων χώρων και κτιρίων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου διατίθεται για τη δημιουργία ή αγορά και τοποθέτηση εικαστικών έργων σε αυτά.
Ως εικαστικό έργο, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται κάθε έργο εικαστικής τέχνης ή περισσότερα έργα της ίδιας ή διαφορετικών εικαστικών τεχνών, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο.
Ως Δημόσιο κτίριο, κατά την έννοια του παρόντος, είναι κάθε κτίριο που κατασκευάζεται, ανακαινίζεται, διαρρυθμίζεται, μεταρρυθμίζεται, μετασκευάζεται, με δαπάνη του ελληνικού Δημοσίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως Δημόσια και Δημοτικά καταστήματα, Νοσηλευτήρια, Αεροδρόμια, Λιμενικοί Σταθμοί, Σιδηροδρομικοί, Σταθμοί, Σταθμοί Υπεραστικών λεωφορείων, Λαϊκές αγορές, Εκπαιδευτήρια, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Σωφρονιστήρια, περίβολοι Εκκλησιών, Κτίρια Κεντρικής Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών- οργανισμών και φορέων, Συνεδριακά Κέντρα, Συγκροτήματα Συλλογικής κατοικίας και Οργανωμένης Δόμησης, Κτίρια και Κτιριακά συγκροτήματα που καταλαμβάνουν ολόκληρα τετράγωνα ή χωροθετούνται σε ζώνες αναψυχής, πρασίνου και θαλάσσια μέτωπα, Διαμορφώσεις- Αναπλάσεις Εθνικών και Δημοτικών πάρκων, πλατειών και δρόμων παραλιακής και λιμενικής ζώνης, δομικά στοιχεία οδικών αξόνων όπως εκδοτήρια και σταθμοί διοδίων, γέφυρες, κληροδοτήματα, μουσεία, πινακοθήκες, Θέατρα, Ωδεία, Αίθουσες συναυλιών, Ιατρεία, γραφεία ασφαλιστικών οργανισμών, Αθλητικές εγκαταστάσεις ,καθώς και κάθε κτήριο (και ο περίβολός του) πού ανήκει στη κυριότητα ή κατασκευάζεται η χρησιμοποιείται από το Δημόσιο ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Συμπεριλαμβάνονται δε και ιδιωτικά έργα, κατασκευαστικά υψηλού προϋπολογισμού, που ανεγείρονται ή τροποποιούνται σε δημόσια έκταση και προορίζονται για την εξυπηρέτηση , και ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δημιουργίας ή αγοράς και τοποθέτησης εικαστικών έργων σους δημόσιους χώρους, κτίρια και περιβάλλοντα αυτά χώρο καθώς και η συγκρότηση και λειτουργία των κατά περίπτωση αναγκαίων επιτροπών, στις οποίες μετέχουν και δύο εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Προστίθεται παρ. γ, ως εξής:

γ. «Το 1% της συμβατικής δαπάνης κατασκευής, επισκευής ή διαμόρφωσης δημοσίων χώρων και κτιρίων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου που διατίθεται για τη δημιουργία ή αγορά και τοποθέτηση εικαστικών έργων, εντάσσεται υποχρεωτικά στα τεύχη δημοπράτησης και θεωρείται προαπαιτούμενο για την ηλεκτροδότησή τους».
 
 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ
 
 

        Η Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας
 

Εύα Μελά                                                      Κατερίνα Χατζή
 


 
 
 
 


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10