03 06-2024
Αθήνα

Έκθεση Γλυπτικής 2024 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Αιτήσεις συμμετοχής από 5 έως 20 Ιουνίου 2024

26 06-2024
Αθήνα

Σύνθεση του νέο ΔΣ του ΕΕΤΕ

Όπως προέκυψε από τις εκλογές της 16ης και 17ης Ιουνίου 2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26-06-2024

06 03-2024
Αθήνα

Σε αναζήτηση βαθμολογητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Δελτίο τύπου σχετικά με έγγραφο που καλεί εκπαιδευτικούς για να οριστούν βαθμολογητές πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Προβολή

Ανασφάλιστοι Εικαστικοί

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

Πληρ.: Έφη Μελέτη                                                                      Αθήνα, 13.07.2017
Tηλ. 210. 3300 016 εσωτερικό 103                                              Αριθμ. Πρωτ. 992

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. ΄Εφη Αχτστιόγλου

Κοινοποίηση:
Υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου
Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού
Προϊστάμενο, κ. Μάριο Κωστάκη
Διεύθυνση Εφαρμοσμένης Πολιτιστικής Πολιτικής
Διευθύντρια, κ. Κωνσταντίνα Πισχιτζή
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου
Προϊσταμένη, κ. Παρασκευή Βασιλάκη

Για την νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων εικαστικών καλλιτεχνών και των καλλιτεχνών από τρίτες χώρες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα.

΄Εως την ψήφιση του νόμου 4368/2016, ΚΥΑ 25132 4/4/2016, ΦΕΚ Β 908 4/4/2016 και την κατάργηση του βιβλιαρίου ανασφαλίστων, χορηγείτο στα ανασφάλιστα μέλη του ΕΕΤΕ (ανεξαρτήτως εισοδήματος) βιβλιάριο δωρεάν νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Η δωρεάν χορήγηση Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα ανασφάλιστα μέλη του ΕΕΤΕ θεσπίσθηκε με δεδομένο ότι η Πολιτεία δεν έχει ακόμα λύσει το ασφαλιστικό κα συνταξιοδοτικό των καλλιτεχνών παρά τις κατ’επανάληψη κρούσεις μας και κατάθεση εκ μέρους μας πρότασης νομοθετικής ρύθμισης..
Από την έναρξη της ισχύος της Υ.Α. Α3γ/Φ.15/3936/1985, που αφορά στη χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους ανασφάλιστους εικαστικούς καλλιτέχνες, (δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης από τα δημόσια νοσοκομεία) οι εικαστικοί υπάγονταν σε ειδικές διατάξεις (Ββ θέση κ.λ.π.) και δικαιούντο ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Αυτό γιατί η Πολιτεία αναγνώριζε τις συθήκες εργασίας των εικαστικών καλλιτεχνών, το ότι δεν μπορούν να νοηθούν ως «ελεύθεροι επαγγελματίες» με την τρέχουσα έννοια του όρου γι αυτό και το κράτος και εξαιρεί τους εικαστικούς καλλιτέχνες καλλιτέχνες από την εγγραφή στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) (ν. 2676/1999) αναγνωρίζοντας ότι οι εικαστικοί καλλιτέχνες παράγουν καλλιτεχνικό έργο χωρίς αυτό να απαιτείται από κανένα «πελάτη», χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. Και είναι αυτό το έργο, το οποίο τελικά διαμορφώνει το πολιτιστικό πρόσωπο της χώρας, που καταγράφεται ως η συμβολή της χώρας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Εδράζοντας σε αυτή την αντίληψη για την Τέχνη και με γνώμονα την αναγκαιότητα στήριξης του χώρου των τεχνών, και τους εικαστικούς καλλιτέχνες, η Πολιτεία με τις Υ Α 139491/2006, β 1747, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/ΓΠ ΟΙΚ.48985/2014 Β 1465 και την υπ’ αριθμ. Π2α / ΓΠ ΟΙΚ . 81851/2009 ΦΕΚ Β 1370, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Π2α /ΓΠ ΟΙΚ.128027/2009, ΦΕΚ Β 2081 και με την ερμηνευτική εγκύκλιο Π2α/ΓΠ ΟΙΚ.37059/2006, χορηγούσε ως το 2016 δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη στα ανασφάλιστα μέλη του ΕΕΤΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ .
Για τους εικαστικούς καλλιτέχνες από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) που είναι μέλη μας και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, πρέπει να δοθούν λύσεις γιατί τους ζητούν άδεια παραμονής (και μάλιστα δεκαετή) τη στιγμή που σύμφωνα με το νόμο 1854/1989, άρθρο 5 παρ. 2, «… τακτικά μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών μπορούν να γίνουν και αλλοδαποί εφόσον κατοικούν στην Ελλάδα για τρία συνεχή έτη …».
Προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας παραμονής των καλλιτεχνών που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, είναι να είναι ασφαλισμένοι. ΄Ομως οι εικαστικοί καλλιτέχνες είναι δημιουργοί, δεν εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με το νόμο 2676/5-1-99, άρθρο 71 έχουν απαλλαγή από την υποχρεωτική εγγραφή στον ΟΑΕΕ. ΄Ομως δεν καλύπτονται νοσοκομειακά και φαρμακευτικά όπως οι άλλοι ανασφάλιστοι εικαστικοί καλλιτέχνες, αν δεν έχουν άδεια παραμονής. Αυτό έχει σαν συνέπεια, τα μέλη μας, οι επαγγελματίες εικαστικοί καλλιτέχνες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα από χώρες εκτός ΕΕ, να βρίσκονται στο κενό. Ούτε άδεια παραμονής, ούτε περίθαλψη, πράγμα που πλήττει την ανάπτυξη της τέχνης και την ίδια τη χώρα ως τόπο καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας .
΄Ολα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τον ίδιο το νόμο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, τον ν.1218/1981, με βάση τον οποίο όλα τα μέλη του ΕΕΤΕ είναι ισότιμα και επομένως έχουν τα ίδια δικαιώματα σε παροχές.
Οι νόμοι συγκρούονται μεταξύ τους, εφόσον για να εγγραφεί κάποιος αλλοδαπός στο Επιμελητήριο πρέπει να κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα για τρία συνεχή έτη ενώ για να
έχει περίθαλψη, δέκα έτη. Παράλληλα για να του χορηγηθεί ή να του ανανεωθεί η άδεια παραμονής πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας κάτι που δεν προκύπτει από την ιδιότητά του ως εικαστικού καλλιτέχνη.. Οι αλλοδαποί εικαστικοί καλλιτέχνες- υπήκοοι τρίτων χωρών- βρίσκονται σε σύγχυση και συχνά σε απόγνωση, η δε χώρα μας στην οποία επιλέγουν να ζουν σημαντικοί αλλοδαποί καλλιτέχνες, χώρα που θεωρείται κοιτίδα πολιτισμού με τη μακραίωνη ιστορία της, ζημιώνεται από την κατάσταση που παρουσιάζει στον τομέα αυτό.
Για τα παραπάνω προβλήματα έχει γνωμοδοτήσει σχετικά ο Συνήγορος του Πολίτη, στον οποίο είχαν προσφύγει στο παρελθόν αλλοδαποί μέλη μας.
Σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να μη γίνεται διάκριση μεταξύ των ανασφάλιστων μελών του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών.
Θα πρέπει έως την καθολική λύση του Ασφαλιστικού –Συνταξιοδοτικού να κατοχειρωθεί θεσμικά το ότι:
«τα ανασφάλιστα μέλη του ΕΕΤΕ, υπάγονται στο σύστημα χορήγησης νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και εισοδήματος».
                                                                                                        Για το ΔΣ του ΕΕΤΕ
                                                                              Η Πρόεδρος                                               Η Γεν. Γραμματέας
                                                                              Εύα Μελά                                                   Κατερίνα Χατζή


Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10