Νόμοι του ΕΕΤΕ

Ιδρυτικός νόμος του ΕΕΤΕ

Νόμος 1863 1944

Νόμος 1218 1981

Νόμος 1854 89

Νόμος 1854 1989 άρθρο 6 & 7

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Κατάταξης και Κρίσης

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/41738/3-10-1989

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Τμημάτων ΕΕΤΕ

Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13064/26-3-1984

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΤΕ 

Υ.Α 13065/26-03-1984

 

Το Newsletter μας

Χάρτης

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία


Ωράριο

Δευτ.-Παρ:10